Học Toán cùng BoxMath
Đăng ký
Tìm kiếm tùy chỉnh
Web

Thi toán Online - BoxMath - KT 15': Tổ hợp và Nhị thức Niu-tơn - Đề số 1

 
Hình thức thi:
Nhiều lựa chọn
Thời gian làm bài:
1200 Giây
Số câu hỏi:
10
Số lượt làm bài:
5
Quiz Start Date:
02/10/14
Quiz End Date:
No End Date

Mô tả

Quy định & Lưu ý

Các bạn được sử dụng máy tính cầm tay

Comments

No Comments for this quiz yet