Học Toán cùng BoxMath
Đăng ký
Tìm kiếm tùy chỉnh
Web

Thi toán Online - BoxMath - KT 15': Giải và biện luận phương trình dạng $a{x^2} + bx + c = 0$ - Định lý Vi-ét và ứng dụng

 
Hình thức thi:
Nhiều lựa chọn
Thời gian làm bài:
No Limit
Số câu hỏi:
0
Số lượt làm bài:
0
Quiz Start Date:
02/10/14
Quiz End Date:
No End Date

Mô tả

Quy định & Lưu ý

Hiện chưa mở Đề thi này

Comments

No Comments for this quiz yet