Tài liệu tập huấn giáo viên Chuyên Toán hè năm 2012 gồm các chuyên đề sau:

  • Số học - Hà Huy Khoái
  • Phương trình hàm - Nguyễn Văn Mậu
  • Phương trình Pell - Phạm văn Quốc
  • Phương trình Diophant - Đặng Hùng Thắng
  • Bất pt hàm - Trịnh Đào Chiến
  • Tổ hợp - Nguyễn Vũ Lương
  • Bất biến - Lê Anh Vinh
Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]