Chúng ta đã biết G.Polya là nhà sư phạm hàng đầu những tác phẩm của ông không chỉ thế khỉ 20 tin dùng mà đến tận bây giờ thì những điều đó vẫn được áp dụng đến ngày hôm nay. Những có những lý luận luôn là đúng đắn mà ông đã đúc kết lại:

1.Hãy thích thú với môn học của mình
2.Hãy hiểu biết môn học của mình.
3. Hãy biết, bằng phương pháp nào có thể học những gì cần thiết cho bạn. Phương pháp học tập tốt nhất chính là tự mình khám phá lấy.
4.Hãy cách hiểu học sinh theo nét mặt của họ.Hãy có gắng thấy họ chờ mong điều gì ở bạn, hiểu những khó khăn của họ;hãy biết tự đặt mình vào vị trí của họ.
5.Đừng hạn chế ở những "thông tin trơn". Hãy cố gắng rèn luyện cho học sinh những thói quen nhất định, tư chất cần thiết của trí tuệ và thói quen làm việc có phương pháp.
6.Hãy có gắng dạy cho họ biết phán đoán
7.Hãy có gắng dạy cho họ biết chứng minh.
8. Hãy tìm trong bài toán của họ những gì có ích khi giải các bài toán khác. Theo tình huống cụ thể đã cho, hãy cố gắng phát hiện phương pháp chung.
9. Chớ có tiết lộ bí mật ngay từ đầu, hãy để học sinh tự phán đoán nó trước khi bạn giải cho họ. Hãy để cho chính học sinh tìm được càng nhiều càng tốt.
10 Hãy dùng những chỉ dẫn gợi ý, nhưng không ép buộc theo ý của mình.

Hy vọng các thầy cô có những phương pháp tốt để truyền thụ cho các em học sinh.