Học Toán cùng BoxMath
Đăng ký
Tìm kiếm tùy chỉnh
Web
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Tuổi
  55
  Bài viết
  732
  Cám ơn (Đã nhận)
  938


  Bài toán: Giải các phương trình sau

  $\begin{array}{*{20}{c}}
  {1)}&{}
  \end{array}{\sin ^3}x.(1 - \cot x) + {\cos ^2}x.(\cos x - \sin x) = \cos x + \sin x$

  $\begin{array}{*{20}{c}}
  {2)}&{}
  \end{array}\frac{1}{{\sin x}} + \frac{1}{{\sin 2x}} = \cot x + 2\cos \left( {x - \frac{{5\pi }}{2}} \right)$

  $\begin{array}{*{20}{c}}
  {3)}&{}
  \end{array}(1 + 2\sin x).\cos (2x + \frac{\pi }{3}) = \frac{1}{2}.$

  $\begin{array}{*{20}{c}}
  {4)}&{}
  \end{array}\frac{1}{{\sqrt 2 }}\cot x + \frac{{\sin 2x}}{{\sin x + \cos x}} = 2\sin (x + \frac{\pi }{2})$

 2. Cám ơn lequangnhat20, lequocvinhtk5 đã cám ơn bài viết này
 3. #2
  Moderator
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Tuổi
  21
  Bài viết
  7
  Cám ơn (Đã nhận)
  12
  1)\[{\sin ^3}x(1 - \cot x) + {\cos ^2}x(\cos x - \sin x) = \sin x + \cos x(1)\]
  Đk:\[\sin x \ne 0\]
  \[\begin{array}{l}
  (1) \Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(1 - \sin x\cos x) - \sin x\cos x(\sin x + \cos x) = \sin x + \cos x\\
  \Leftrightarrow (\sin x + \cos x)sin2x = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x + \cos x = 0\\
  \cos x = 0
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = - \frac{\pi }{4} + k\pi \\
  x = \frac{\pi }{2} + k\pi
  \end{array} \right.(k \in {\rm Z})
  \end{array}\]
  2)$\frac{1}{{\sin x}} + \frac{1}{{\sin 2x}} = \cot x + 2\cos \left( {x - \frac{{5\pi }}{2}} \right)(1)$
  Đk:$\left\{ \begin{array}{l}
  \sin x \ne 0\\
  \sin 2x \ne 0
  \end{array} \right.$

  $\begin{array}{l}
  (1) \Leftrightarrow \frac{1}{{\sin x}} - 2\sin x + \frac{1}{{\sin 2x}} - \cot x = 0\\
  \Leftrightarrow \frac{{1 - 2{{\sin }^2}x}}{{\sin x}} + \frac{{1 - 2{{\cos }^2}x}}{{\sin 2x}} = 0\\
  \Leftrightarrow \cos 2x\left( {\frac{1}{{\sin x}} - \frac{1}{{\sin 2x}}} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos 2x = 0\\
  \sin 2x = \sin x
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos 2x = 0\\
  \cos x = \frac{1}{2}
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{4} + \frac{{k\pi }}{2}\\
  x = \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi
  \end{array} \right.(k \in {\rm Z})
  \end{array}$
  3)${(1 + 2\sin x)\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) = \frac{1}{2}}$
  $\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow 2\sin x\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) + \cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) - \cos \frac{\pi }{3} = 0\\
  \Leftrightarrow \sin x\left[ {\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) - \sin \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right)} \right] = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {\sin x = 0}\\
  {\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) = \cos \left( {x - \frac{\pi }{6}} \right)}
  \end{array}} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = k\pi }\\
  {x = - \frac{\pi }{2} + k2\pi }\\
  {x = - \frac{\pi }{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3}}
  \end{array}} \right.(k \in {\rm{Z}})
  \end{array}$
  4)$\frac{1}{{\sqrt 2 }}\cot x + \frac{{\sin 2x}}{{\sin x + \cos x}} = 2\sin \left( {x + \frac{\pi }{2}} \right)(1)$
  Đk:$\left\{ \begin{array}{l}
  \sin x \ne 0\\
  \sin x + \cos x \ne 0
  \end{array} \right.$
  $\begin{array}{l}
  (1) \Leftrightarrow \frac{{\cos x}}{{\sqrt 2 \sin x}} + \frac{{2\sin x\cos x}}{{\sin x + \cos x}} = 2\cos x\\
  \Leftrightarrow \cos x\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 \sin x}} + \frac{{2\sin x}}{{\sin x + \cos x}} - 2} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \cos x\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 \sin x}} - \frac{{2\cos x}}{{\sin x + \cos x}}} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos x = 0\\
  \sin x + \cos x = \sqrt 2 \sin 2x
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos x = 0\\
  \sin 2x = \sin \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{2} + k\pi \\
  x = \frac{\pi }{4} + k2\pi \\
  x = \frac{\pi }{4} + \frac{{k2\pi }}{3}
  \end{array} \right.(k \in {\rm Z})\\
  S = \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{4} + \frac{{k2\pi }}{3}} \right\}
  \end{array}$

 4. Cám ơn lequangnhat20, tinilam, tranthanhson1998 đã cám ơn bài viết này
 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này