Bài này sẽ giới thiệu một chuyên đề dành cho các thí sinh đang ôn thi đại học - chuyên đề Lý thuyết và bài tập Hình Oxy (Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng) của thầy Nguyễn Trung Nghĩa - GV Toán chuyên Quốc Học Huế.

Chuyên đề gồm các nội dung:
Tóm tắt kiến thức hình học phẳng Oxy
Các bài toán về điểm và đường thẳng
Các bài toán về tam giác
Các bài toán v ề hình chữ nh ật
Các bài toán v ề hình thoi
Các bài toán về hình vuông
Các bài toán v ề hình thang, hình bình hành
Các bài toán v ề đường tròn
Các bài toán về ba đườ ng conic
Trong đó phần bài tập được tuyển chọn từ các đề thi đại học, đề thi thử và các bài toán trên tạp chí Toán học Tuổi trẻ.

Tài liệu rất hữu ích cho các thí sinh đang ôn thi đại học khối A-B-D-A1 và các giáo viên Toán. Bạn đọc tải file PDF ở đây:

Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]