Cho điểm M nằm ngoài ( O;R), từ M vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC với đường tròn sao cho tâm O nằm trong ABC ( A là tiếp điểm, B nằm giữa M và C). Hai đường cao BE và CF của ABC cắt nhau tại H.
a. Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp và MA 2 = MB.MC.
b. Chứng minh OA vuông góc với EF.
c. Khi cát tuyến MBC thay đổi chứng minh H nằm trên một đường cố định.
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]