Qua hai điểm M và N, thuộc hai nữa mặt phẳng khác nhau bờ là đường thẳng AB, ta dựng hai đường vuông góc với đường thẳng AB được kẻ từ M và N và đoạn MN. Ta luôn được chỉ một cặp tam giác đồng dạng.