cho tam giác cân tại A ,có điểm D thuộc đường thẳng AB biết AD=1/3 AB.từ B vẽ đường cao BH lên cạnh CD ,có điểm M là trung điểm của CH .Biết điểm B thuộc đường thẳng có pt: x+y+7=0 và tọa độ điểm M(1/2;-3/2)Xác định tọa độ điểm C.
các bạn giải giúp mk ,mk cảm ơn