Mình mới học cái này, thấy khá là hay. từ vựng khá đa dạng và theo chủ đề nên cũng dễ học, có cả web, android và ios. Mình mới thử trên android, ios chắc cũng tương tự.
Kinh nghiệm [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] với phần mềm này:
- Xem qua danh sách các từ vựng có trong bài
- Vào chiến phần bài tập luôn, có 3 chế độ thì phải, mình để mặc định là trắc nghiệm thông minh, chế độ này sẽ hiển thị các từ vựng trước khi bắt đầu vào câu hỏi của từ vựng đó.
- Khi nào thấy ổn rồi thì chuyển chế độ sang trộn ngẫu nhiên mà học.
Còn về phần [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] thì gồm có từ vựng (học như phần trên) và 1 - 2 bài thoại gì đó. học xong [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] thì nhảy qua cái này, khá là dễ.
Web: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Android: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Ios: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]