hàm số có nhiều biểu thức là gì? cho vd
ai giup e zs tks nkju ak