Lang thang trên boxmath.vn thì thầy chủ đề vecto chương trình lớp 10 khá là ít bài viết. Hôm nay mình xin chia sẽ đến các bạn một số bài toán vecto hay qua tài liệu dưới đây. Bạn nào có tài liệu hay thì cứ chia sẻ dưới nhé, cùng nhau tạo thành một diễn đàn nhiều kiến thức
1. Bài tập vecto lớp 10 có lời giải
Link tải : [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Nguồn: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Nội dung của tài liệu:

Các định nghĩa
+ Dạng 1: Xác một vectơ, sự cùng phương cùng hướng
+ Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau
Tổng, hiệu của hai vectơ
+ Dạng 1: Vectơ và đẳng thức vectơ
+ Dạng 2: Độ dài vectơ

Tích của vectơ với một số
+ Dạng 1: Xác định vectơ k.a
+ Dạng 2: Biểu diễn (phân tích, biểu thị) thành hai vectơ không cùng phương
+ Dạng 3: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
+ Dạng 4: Chứng minh đẳng thức vectơ có chứa tích của vectơ với một số
+ Dạng 5: Xác định vị trí của một điểm nhờ đẳng thức vectơ.