Anh chị giúp em với ạ
Cho tam giác ABC và điểm D di chuyển trên cạnh BC (D khác B và C) Đường tròn (O1) đi qua D và tiếp xúc AB tại B. Đường tròn (O2) đi qua D và tiếp xúc AC tại C. Gọi E là giao điểm thứ hai của (O1) và (O2).
1). Khi D di động trên đoạn BC thì điểm E có gì đặc biệt?
2). Nếu D di động ở ngoài đoạn BC thì kết quả thế nào?