các bài toán về ma trận mình đã nắm sơ qua về cách giải, tuy nhiên có một điều mình thắc là khi viết các vecto thành ma trận thì khi nào viết theo hàng dọc, khi nào viết theo hàng ngang
VD: trong cơ sở chính tắc R3 cho hệ vecto
{v1(3,5,1); v2(1,2,3),v3(1,1,0)}
viết ma trận A của hệ vecto trên.
mọi ng giúp mình với, sắp thi rồi viết dọc hay ngang vậy huhu