Cho đường tròn (O); AB=2R. Lấy C thuộc đường tròn ( AC>BC). Tiếp tuyên tại A và C của (O) cắt nhau tại D, DB cắt (O) tại E. Kẻ CH vuông góc AB. DH cắt AE tại I; CI cắt AD tại K. Lấy F đối xừng với E qua AB.

a, Chừng minh KE là tiếp tuyến của (O)

b, Qua E kẻ đường thẳng song song AB cắt KB tại S . OS cắt AE tại Q. Chứng minh: D,Q,F thẳng hàng.