bây giờ có 2^3000 = 1,2302319221611171769315588132768 x 10^903
em muốn tìm cách tính đơn giản ra lũy thừa của 10^x, tại vì máy tính của windows chỉ có hạn nhưng mình lại muốn có cách tính nhanh lũy thừa của 10^x để không cần đến sự phức tạp trong máy tính.
chẳng hạn như em có 1 cách tính như thế này, nhưng nó chỉ gần đúng, chưa chính xác:

2^1 = 2 = 2 x 10^0
2^4 = 16 = 1,6 x 10^1 bắt đầu cách ^+3
+3 2^7 = 128 = 1,28 x 10^2
+3 2^10 = 1024 = 1,024 x 10^3
+4 2^14 = 16.384 = 1,6384 x 10^4
+3 2^17 = 131.072 = 1,31 x 10^5
+3 2^20 = 1.048.576 = 1,048 x 10^6
+4 2^24 = 16.777.216 = 1,6 x 10^7
+3 2^27 = 134.217.728 = 1,3 x 10^8
+3 2^30 = 1.073.741.824 = 1 x 10^9
+4 2^34 = 17.179.869.184 = 1,7 x 10^10
+3 2^37 = 137.438.953.472 = 1,3 x 10^11
+3 2^40 = 1.099.511.627.776 = 1,099 x 10^12

Cuối cùng có tổng cộng là có 8 con số +3 khi điểm dừng là 2^40 và 1,099 x 10^12, như thế này ta sẽ biết được là cứ cách 2 con +3 là tới 1 con +4, cho tới mục tiêu là 2^3000, biết là nó sẽ dừng ở +3, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là 8 con số +3 thì ta lấy số mũ của 2^40(nghĩa là 40) để chia cho 8 ra 5, lấy 3000 chia cho 5 = 600, sau đó lấy số mũ của 1,099 x 10^12(nghĩa là 12) để chia cho 8 là ra 1,5, cuối cùng là lấy 1,5 x 600 = 900, chính là con số mũ cần đi tìm của 10^x, tuy nhiên chính xác phải là 10^903

Nếu thay số mũ của 2 là 3000 thành 5000 và tính theo cách đó thì kết quả nó sai số mũ 5 đơn vị, nghĩa là 1500, nhưng chính xác là 1505(2^5000)

Số càng lớn thì sẽ càng lệch nhiều... không biết có cao thủ nào tìm ra được cách tính số mũ nhanh và chính xác, đơn giản hay không? chỉ em với!!