Cho 10 hộp bi. Trong đó có 6 hộp loại I, 4 hộp loại II. Trong mỗi hộp loại I có 6 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ. Trong mỗi hộp loại II có 5 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 02 hộp, mỗi hộp lấy ngẫu nhiên 01 viên. Tính xác suất để hai viên lấy ra khác màu.

P/s: Các bác giúp em với ạ.