Ngoài những ngôn ngữ của từng nước khi ta đến hay khi ta đi du học thì Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chung trên toàn cầu. Tiếng anh bao gồm bốn kỹ năng " Nghe,Nói, Đọc, Viết ". Nhưng một trong nhưng vướng mắc nhất với người đã và đang mất gốc đó chính là Viết. Thành thạo một bài viết hay một văn bản, email gửi tới khách hàng thì có lẽ là cả một sự rèn luyện lâu dài. Đầu tiên, các bạn cần có trong tay những vôn từ vựng phong phú, hãy học chúng theo chủ đề để tránh sự nhàm chán có thể. Tiếp đên, bạn không thể thiếu ngữ pháp, một trong những mấu chốt hình thành nên bài viết và câu từ trong bài. Đó là hai điều mình cho rằng quan trọng nhất trong kỹ năng viết.
Các bạn hãy tham khảo thêm những kỹ năng còn lại qua [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Và tìm hiểu thêm những bài thú vị tại [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] nhé !