Cho z=x+jy
Tính sinz = 2
Tính coshz= -2
Cảm ơn mn ạ. Mình cần hướng dẫn cụ thể để hiểu ạ.
Đại học rùi