cho tam giác nhọn ABC có AB be hơn AC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, ID vuông góc BC, AD giao đường tròn O tại G. F là điểm chính giữa cung lớn BC của đường tròn O, FG cắt ID tại H. CMR IBHC là tứ giác nội tiếp
các bạn giúp mình