Bài toán 1:
Cho tam giác ABC, trên BC, CA, AB thứ tự lấy các điểm M, N, E sao cho AN=NE, BM=ME. Gọi D là điểm đối xứng của E qua MN. Chứng minh rằng đường thẳng nối hai tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và tam giác CMN vuông góc với CD.