Em muốn mua vài sách toán nâng cao lớp 9, đặc biệt là sách giúp luyện thi vào 10, và có lời giải thì càng tốt ạ. Em cần tên sách và cả tên tác giả để dễ tìm hơn. Cảm ơn nhiều.