GPT: $\sqrt{{\sqrt{2}}-1-x}+\sqrt[4]{x}=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$