Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). Gọi E là giao điểm của BC và OA. Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O;R) lấy điểm K bất kỳ (K khác B và C). Tiếp tuyến tại K của đường tròn (O;R) cắt AB, AC theo thứ tự tại P,Q. Đường thẳng qua O và vuông góc với OA cắt đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại M và N.
Chứng minh PM + QN > MN