Trong chương trình giảng dạy môn Toán bậc phổthông các bài toán về hệ phương trình đại sốvà mũ -lôgarít được đềcập trong SGK các lớp 9 -10 -11. Do tính đa dạng nên trong các đềthi tuyển sinh cấp 3 THPT, tuyển sinh Đại học ta luôn gặp các bài toán hệ phương trình. Việc giải các bài toán hệ phương trình không mẫu mực cũng đòi hỏi các kỹnăng tính toán nhất định của học sinh. Vì vậy trong hầu hết các đềthi tuyển sinh THPT Chuyên, thi HSG các cấp THCS, THPT đều có các bài toán về hệ phương trình.
Luận văn sẽ trình bày một số phương pháp giải các hệ phương trình đại sốvà mũ -lôgarít cũng như tìm hiểu các kỹthuật hay giải các bài toán hệ phương trình trong các đềthi học sinh giỏi cấp tỉnh thành, cấp Quốc gia hệ THPT
Tài liệu ở đây:
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]