Qua kết quả của thử nghiệm sư phạm đã nêu trên ta thấy rằng: Nếu áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương tổ hợp - xác suất của đại số và giải tích 11 thì: - Học sinh tham gia xây dựng bài mới và vận dụng giải bài tập tích cực hơn nhờ có các tình huống có vấn đề đặc biệt là các tình huống gây cảm xúc và ngạc nhiên. - Tư duy của học sinh không ngừng được nâng cao nhiều khi học sinh đưa ra những câu hỏi, những vấn đề rất thú vị và học sinh hoàn toàn có khả năng dự đoán những vấn đề kế tiếp sẽ học. - Kết quả học tập ở 2 lớp thực nghiệm cao hơn ở 2 lớp đối chứng chứng tỏ tính khả thi của các giáo án đã xây dựng trong luận văn. - Học sinh giỏi sẽ hứng thú học hơn nếu giáo viên biết đưa ra những tình huống có vấn đề kích thích sự tò mò, tìm hiểu của học sinh - Giúp giáo viên trong việc thực hiện dạy học theo phương pháp mới, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường THPT hiện nay.
Thầy cô tham khảo tài liệu tại:
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]