Cho $a, b$ là hai số thực dương cho trước. Giải hệ phương trình sau
$$\begin{cases} xy+yz+zx=1 \\ xy(x+y)=\dfrac{yz(y+z)}{a}=\dfrac{zx(z+x)}{b} \end{cases}$$