Sử dụng phương pháp tiếp tuyến của đồ thị hàm số chứng minh bất đẳng thức

1)Tác giả: TS. Phạm Thị Bạch Ngọc - Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

2) Tác giả: Lê Phi Hùng - THPT Năng khiếu Hà Tỉnh
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

3) Tác giả: Nguyễn Tất Thu- THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]