Hãy thực hiện các lệnh sau và cho biết cảm xúc của bạn khi hoàn thành:
Đặt shift là Sh, Alpha là Ap, trong ngoặc là các nút bạn cần phải nhận trên máy tính Casio:
Quy trình như sau;
(Sh)(7)(3)(1)(Ap)(Y)(mũ)(.)(mũ)(.)(mũ)(.)(mũ)( .)(.)(sang phai)(.)(sang phai)(sang phai)(Sh)(7)(3)(1)(sang phai)(nhân)(Phân số)(Phân số)(sang trai)(sang trai)(Del)(sang phai)(sangphai)(Sh)(số pi)(xuong)(Sh)(hyp)(0)
(xuong)(Sh)(7)(3)(4)(sang phai)(sang phai)(phân số)(sang phai 5 lần)(mũ)(.)CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG