mọi người cho t xin mấy bài toán thực tế về đạo hàm lớp 11 đi a, không liên quan đến vật lý nha, cảm ơn mn trc