Tài liệu Đạo hàm - Vi phân - Trắc Nghiệm

Link download: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Bộ tài liệu gồm:

01. 520 câu trắc nghiệm Đạo hàm - Trần Quốc Nghĩa

02. 3 đề kiểm tra 1 tiết chương Đạo hàm - CLB GV trẻ tp. Huế