Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 1: Hướng dẫn cài đặt
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 2: các bước thực hiện
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 3: Câu hỏi nhóm đơn giản
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 4: Định dạng trang đề thi
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Hướng dẫn trộn đề trắc nghiệm bằng phần mềm mcmix - Phần 5: Câu hỏi nhóm phức tạp
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]