Bộ phim khoa học Câu chuyện toán học (The Story of Math) do BBC sản xuất là một bộ phim hay về lịch sử toán học và ứng dụng toán trong đời sống. Xin giới thiệu từng phần của bộ phim này.




Bộ phim gồm bốn tập:
Tập 1 - Ngôn ngữ của vũ trụ (The Language of The Universe)
Tập 2 - Thiên tài phương Đông (The Genius of the East)

Tập 3 - Những giới hạn của không gian (The Frontiers Of Space)
Tập 4 - Đến vô cực và xa hơn (To Infinity and Beyond)


Dưới đây là tập 3 - Những giới hạn của không gian (The Frontiers Of Space)