Dưới đây là tài liệu về đường thẳng Steiner và bổ đề ERIQ.

Định lí Simson, Steiner.pdf
Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Bổ đề ERIQ.pdf
Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]