Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên một nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A dựng hình chữ nhật BCGH sao cho BC=$\sqrt{2}$.CG. Gọi E là giao điểm AH và BC, F là giao điểm AG và BC. CMR:$BF^{2}+CE^{2}=BC^{2}$