Thôi em nhé đêm đen dài lắm,
Có mong gì được gặp nhau đây.
Đường công danh còn mịt mù đen tối,
Con đường tình rớm máu đã bao lần.
Sương đêm lạnh lòng này lạnh căm.
Nỗi niềm này biết gửi về đâu?
Mai mốt ta sẽ thành người thiên cổ.
Công danh theo cát bụi tan mờ.
Chuyện tình yêu mong gì xum họp!