Mình lập topic này nhằm ôn lại các kiến thức về phương trình lượng giác để chuẩn bị tốt cho các kì thi đại học
Về nội quy: Các bài viết phải được gõ latex và tiếng Việt có dấu. Khi giải bài cần phải trình bày rõ ràng cho đến khi ra đáp án không được ghi quá tắt khiến mọi người không hiểu. Và mọi người nhớ đánh dấu số bài
Bài 1: Giải phương trình lượng giác:
$\frac{1+cot2x.cotx}{cos^{2}x}+1=6\left ( sin^{4}x+cos^{4}x \right )$