Giải pt $\frac{{{x^2} + 1}}{{x(1 - {x^2})}} = \sqrt {{x^2} + 1} $
Mình giải ra pt bậc 6 : ${x^6} - 2{x^4} - 1 = 0$ thì chả biết làm tiếp thế nào nữa

Bài viết liên quan: