Giaỉ và biện luận pt
Trị tuyệt đối của"mx-3"=Trị tuyệt đối của"x+2m"
Xin lỗi vì mình k biết kí hiệu trị ạ! Mong mọi người giúp mình!
Mình cảm ơn!