tôi hiện tại rất muốn củng cố kiến thức ở chương 3: Phương trình và hệ phương trình
Mong mọi người quan tâm và đóng góp!