Bài này sẽ giới thiệu Phân phối chương trình Toán THCS theo giảm tải mới nhất, được biên soạn trên Word, có thể chỉnh sửa.

Gồm phân phối chương trình Toán lớp 6, 7, 8, 9 chia theo các phân môn Số học - Đại số, Hình học.

Quý thầy cô giáo dạy Toán ở THCS và sinh viên ngành Toán có thể tải các file word dưới đây để tham khảo:


  • [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
  • [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
  • [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
  • [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Nguồn: Thư viện Đề kiểm tra