Mấy bạn giúp mình bài này với
chứng minh pt vô nghiệm : 1-(x^2+3x+9)/( căn (x^3-2)+5) >0
x chỉ có điều kiện trg căn thoy
pt mình giải ra nghiệm rùi nhưg đến chứng minh vô nghiệm thì k pit nên viết thế này thoy cho nhanh