Vì file vượt quá dung lượng đính kèm nên các bạn chịu khó click vào link bên dưới rồi tải nhé
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Đề năm học 2013-2014 Thừa có đánh máy lại đó còn đáp án xin của người ta chụp hình lại