Tìm các hàm số $f:\;[0;\,1]\to \mathbb R$ có đạo hàm trên $[0;\,1]$ và\[f(f(x))=x\;\forall\,x\in [0;\,1]\]

Bài viết liên quan: