Hình chóp sabc có abc là tam giác đều cạnh a. Sh vuông góc (abc) với H là trực tâm tam giác ABC. Biết Sa tạo với đáy một góc 60 độ. A)Tính khoảng cách H đến (SBC).
B)tính khoảng cách từ trung điểm M của AB đến (SBC)

các bạn giúp minh với!