Nguồn Laisac.page.tl

Đề Số 1.2014 ( KD)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 4
THPT Lục Ngạn 1. Bắc Giang
Đề Số 7
THPT Triệu Sơn 4. Thanh Hóa
Đề Số 10 ( L2.KA.B)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 13(KB,D)
THPT Ngô Gia Tự. Vĩnh Phúc
Đề Số 16
THPT Đức Thọ . Hà Tỉnh
Đề Số 19( L3.KA)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 22
THPT Tống Duy Tân. Thanh Hóa
Đề Số 25
THPT NguyễnTrung Kiên. Hà Tỉnh
Đề Số 28( KD)
THPT Tứ Kì. Hải Dương
Đề Số 32
THPT Hùng Vương . Bình Phước
Đề Số 35.
TOÁN HỌC TUỔI TRẺ.Số 6.2/2014
Đề Số 38 (KD)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp.
Đề Số 41 (K D)
THPT Chuyên. Nguyễn Đình Chiểu. Đồng Tháp
Đề Sô 44.
THPT Chuyên. DHSP Hà Nộ
Đề Số 47(KA,B)
THPT Lương Thế Vinh. Hà Nội
Đề Số 50(KB)
SỞ GD. Vĩnh Phúc
Đề Số 53.(KB)
SỞ GD.Bắc Nunh
Đề Số 56.
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 59(l2)
THPT Tống Duy Tân. Thanh Hóa
Đề Số 62.(KD, L2)
THPT Lương Thế Vinh . Hà Nội
Đề Số 65(KB)
THPT Chuyên. Hạ Long
Đề Số 68 (KA)
THPT chuyên Lý Tự Trọng . Cần Thơ
Đề Số 71.(l2)
THPT Chuyên Đại Học Vinh
Đề Số 74
THPT Chuyên Lê Quí Đon. Quảng Trị
Đề Số 77(L2./KB,D)
THPT Hà Huy Tập Nghệ An
Đề Số 80
THPT Chuyên . Quảng Bình
Đề Số 83.(5)
THPT Chuyên .DHSP Hà Nội
Đề Số 86(L3)
THPT Thanh Bình Hải Dương
Đề Số 89(I2, KA,B)
THPT Tống Duy Tân. Thanh Hóa
Đề Số 92(l2)
THPT Bắc Duyên Hà. Thái Bình
Đề Số 95(l3,KA)
THPT chuyên Đại Học Vinh
Đề Số 98(L5, KB,D)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 101(L3,KA)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Sốn 104(L6, KA)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 107
Khối D. của Bộ GD
Đề Số 2.2014 (K.A,B)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 5
THPT Nguyễn Khuyến. TPHCM
ĐềSố 8
TTBD Hoa Sen
Đề Số 11.
THPT Hậu Lộc 2. Thanh Hóa
Đề Số 14
THPT Đoàn Thượng.Hải Dương
Đề Số 17( L3.KD)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 20
THPT Thuận Thành 3. Bắc Ninh
Đề Số 23.
THPT AMSTERDAM. Hà Nội
Đề Số 26.
THPT Cổ Loa. Hà Nội
Đề Số 30
THPT Lê Lợi . Thanh Hóa
Đề Số 33
THPT chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 36.
THPT chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 39(KA,B)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp.
Đề Số 42 (KA, L3)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 45
THPT Đặng Thúc Hứa. Nghệ An
Đề Số 48(KD)
THPT Lương Thế Vinh. Hà Nội
Đề Số 51(KA)
SỞ GD. Vĩnh Phúc
Đề Số 54(KA)
Sở GD. Bắc Ninh
Đề Số 57.(KB,D)
THPT chuyên.Đại Học Vinh
Đề Số 60(KD.l2)
THPTchuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 63(K A,B L2)
THPT Lương Thế Vinh. Hà Nội
Đề Số 66(KD,L4)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 69 ( KB)
THPT chuyên Lý Tự Trọng . Cần Thơ
Đề Số 72(KA, L2)
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 75 ( KD, L2)
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Đồng Tháp
Đề Số 78(L2, KA)
THPT Hà Huy Tập. Nghệ An
Đề Sô 81(L3.A,D)
THPT Quỳnh Lưu1. Nghệ An
Đề Số 84(L2, KA)
THPT Can Lộc. Hà Tỉnh
Đề Số 87
THPT Long Mỹ. Hậu Giang
Đề Số 90 (Ka,B)
THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 93
THPT chuyên Lê Quí Đôn. Quảng Trị
Đề Số 96(KA,L3)
THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 99(L5,KA)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 102.
THPT Sơn Tịnh 1. Quảng Ngãi
Đề Số 105
KHỐI A,A1 của BỘ GD
Đề Số 3.2014
THPT Quế Võ1. Bắc Ninh
Đề Số 6
THPT Lý Thái Tổ . Bắc Ninh
Đề Số 9 ( L2.KD)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 12(KA)
THPT Ngô Gia Tự. Vĩnh Phúc
Đề Số 15
THPT Chuyên Lào Cai
Đề Số 18( L3.KB)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 21
THPT Thuận Thành 1. Bắc Ninh
Đề Số 24
DHSP. Hà Nội
Đề Số 27(KA)
THPT Tứ Kì. Hải Dương
Đề Số 31
THPT Lê Quí Đôn. Thái Bình
Đề Số 34.(KD)
THPT chuyên Quốc Học Huế.
Đề Số 37.
THPT Gia Bình 1. Bắc Ninh
Đề Số 40 (KA,B)
THPT Chuyên. Nguyễn Đình Chiểu. Đồng Tháp
Đề Số 43 (KD, L3)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 46
THPT Chu Văn An. Hà Nội
Đề Số 49 (KD)
SỞ GD. Vĩnh Phúc
Đề Số 52.
THPT Hà Huy Tập , Nghệ An
Đề Số 55 ( l2)
THPT Thanh Miện. Hải Dương
Đề Số 58.(KA)
THPT chuyên.Đại Học Vinh
Đề Số 61(KA,B L2)
THPTchuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 64( KA)
THPT chuyên Hạ Long
ĐỀ SỐ 67 (KA,B. L4)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 70 ( K D)
THPT chuyên Lý Tự Trọng . Cần Thơ
Đề Số 73(KD,L2)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 76( KA, B. L2)
THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Đồng Tháp
Đề Số 79
THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. HCM
Đề Số 82( L2)
THPT Đặng Thúc Hứa. Nghệ An
Đề Số 85(L2,KD)
THPT Can Lộc. Hà Tỉnh
Đề Số 88
THPT Thanh Chương. Nghệ An
Đề Số 91(KD)
THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 94.(KD)
THPT chuyên Quốc Học. Huế
Đề Sô 97(L3, KD)
THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 100(L3, KD)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 103(L6.KB,D)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 106
Khối B của Bộ GD


Link xem trước và tải về từng đề
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Link tải về toàn bộ 106 đề
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]