$2016\left ( x+1 \right )=\sqrt[2016]{\sqrt[2016]{2016}-2016x}$