Forum chia ra nhiều phần quá nên các bạn sẽ khó download nên mình quyết định tổng hợp lại tất cả tài liệu để các bạn download dễ hơn. Mong admin thông cảm cho mình nhé!
Mong các Admin cho mình dẫn đường link web của mình nhé. Mục đích để các bạn cần tài liệu dễ download và tìm kiếm. Nếu có vi phạm điều gì mong Admin nhắc nhở mình sẽ sửa chữa.
Dưới đây là Link tổng hợp tất tần tật tài liệu ôn thi đại học:

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Tài liệu PT - BPT - HPT

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


Khi nào có tài liệu khác mình sẽ cập nhật !!!