Mình đang cần một số tài liệu về hình học không gian:
+ Tổng hợp các kiến thức cơ bản
+ Các dạng toán thường gặp ở phổ thông và thi Đại học
+ Có thể giải bằng nhiều cách

RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ. CHÂN THÀNH CÁM ƠN.