[fb] Giải pt

\[ {5x^2\over \sqrt{x+1}}+{x^2+x+2\over (x^2+\sqrt{x+2})^2}+{x^2+x+3\over (x^2+\sqrt{x+3})^2}=2. \]